site

bvnf.space sources
Log | Files | Refs

bookmarks.html (1835B)


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<meta charset="utf-8" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
		<title>ben's bookmarks</title>
		<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
		<link rel="icon" href="data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAPH/AAAAAP//AAD/AP8AACH/C0NSTkcAAAAAMS4wSAAAAAIwPwAAAAJATwAAAAJQXwAAAAJgbwAAAAJwfwAAAAKAjwAAAAKQnwAAAAKgrwAAAAKwvwAAAALAzwAAAALQ3wAAAALg7wAh+QQF//8EACwAAAAAEAAQAAACOJQFqTp9j5p00IApq8X0rTtBSQCQYIeUZGBmh7qyp8fGpGvV8PyqPt9bJUKiBUYT4SBPRMuH0SgAADs="/>
	</head>
	<body>
		<header><nav>
		<a href="./">[Home]</a>
		<a href="blog/">[Blog]</a>
		<a href="//git.bvnf.space/">[Git]</a>
		<a href="books/">[Books]</a>
		</nav></header>
		<h1>ben's bookmarks</h1>
		<p>This unordered list is presented to you as a node in a federated list of
		interesting websites (read <a href="https://memex.marginalia.nu/log/19-website-discoverability-crisis.gmi">this</a>).
		You are encouraged to create your own list of bookmarkings linking to websites you find interesting.</p>
		<ul>
			<li><a href="https://armaanb.net/">armaanb.net</a></li>
			<li><a href="https://nihaljere.xyz/">nihaljere.xyz</a></li>
			<li><a href="https://cemkeylan.com/">cemkeylan.com</a></li>
			<li><a href="https://iovec.net/">iovec.net</a></li>
			<li><a href="http://midfavila.chaosnet.org/">midfavila.chaosnet.org</a></li>
			<li><a href="https://dilyn.cc/">dilyn.cc</a></li>
			<li><a href="https://causal.agency/">causal.agency</a></li>
			<li><a href="https://bsd.lv/">bsd.lv</a></li>
			<li><a href="https://hmbrg.xyz/">hmbrg.xyz</a></li>
			<li><a href="https://rgz.ee/">rgz.ee</a></li>
			<li><a href="https://wiki.xxiivv.com/site/uxn.html">wiki.xxiivv.com</a></li>
			<li><a href="https://realseeds.co.uk/whyseedsave.html">realseeds.co.uk</a></li>
		</ul>
	</body>
</html>