site

bvnf.space sources
Log | Files | Refs

commit 51a283591a7f34597cb0e5316ee50416343ea3e0
parent a7eb68a786e3c311930e7f644354c5ab801bf0da
Author: aabacchus <ben@bvnf.space>
Date:   Tue, 11 Jan 2022 19:19:46 +0000

medea: remove trailing spaces

Diffstat:
Mbooks/medea.html | 304++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------
1 file changed, 152 insertions(+), 152 deletions(-)

diff --git a/books/medea.html b/books/medea.html @@ -107,15 +107,15 @@ <sp><speaker>Παιδαγωγός</speaker> <li rend="indent" value="49" id="49">παλαιὸν οἴκων κτῆμα δεσποίνης ἐμῆς,</li> -<li value="50" id="50">τί πρὸς πύλαισι τήνδ’ ἄγουσ’ ἐρημίαν</li> -<li value="51" id="51">ἕστηκας, αὐτὴ θρεομένη σαυτῇ κακά;</li> +<li value="50" id="50">τί πρὸς πύλαισι τήνδ’ ἄγουσ’ ἐρημίαν</li> +<li value="51" id="51">ἕστηκας, αὐτὴ θρεομένη σαυτῇ κακά;</li> <li value="52" id="52">πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι θέλει;</li> </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> <li rend="indent" value="53" id="53">τέκνων ὀπαδὲ πρέσβυ τῶν Ἰάσονος,</li> - <li value="54" id="54">χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν</li> - <li value="55" id="55">κακῶς πίτνοντα, καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται.</li> + <li value="54" id="54">χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν</li> + <li value="55" id="55">κακῶς πίτνοντα, καὶ φρενῶν ἀνθάπτεται.</li> <li value="56" id="56">ἐγὼ γὰρ ἐς τοῦτ’ ἐκβέβηκ’ ἀλγηδόνος,</li> <li value="57" id="57">ὥσθ’ ἵμερός μ’ ὑπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ</li> <li value="58" id="58">λέξαι μολούσῃ δεῦρο δεσποίνης τύχας.</li> @@ -148,18 +148,18 @@ </sp> <sp><speaker>Παιδαγωγός</speaker> - <li rend="indent" value="67" id="67">ἤκουσά του λέγοντος, οὐ δοκῶν κλύειν,</li> - <li value="68" id="68">πεσσοὺς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτατοι</li> - <li value="69" id="69">θάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ,</li> + <li rend="indent" value="67" id="67">ἤκουσά του λέγοντος, οὐ δοκῶν κλύειν,</li> + <li value="68" id="68">πεσσοὺς προσελθών, ἔνθα δὴ παλαίτατοι</li> + <li value="69" id="69">θάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ,</li> <li value="70" id="70">ὡς τούσδε παῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας</li> - <li value="71" id="71">σὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε κοίρανος χθονὸς</li> - <li value="72" id="72">Κρέων. ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε</li> - <li value="73" id="73">οὐκ οἶδα· βουλοίμην δ’ ἂν οὐκ εἶναι τόδε.</li> + <li value="71" id="71">σὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε κοίρανος χθονὸς</li> + <li value="72" id="72">Κρέων. ὁ μέντοι μῦθος εἰ σαφὴς ὅδε</li> + <li value="73" id="73">οὐκ οἶδα· βουλοίμην δ’ ἂν οὐκ εἶναι τόδε.</li> </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="74" id="74">καὶ ταῦτ’ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται</li> - <li value="75" id="75">πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει;</li> + <li rend="indent" value="74" id="74">καὶ ταῦτ’ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται</li> + <li value="75" id="75">πάσχοντας, εἰ καὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει;</li> </sp> <sp><speaker>Παιδαγωγός</speaker> @@ -168,128 +168,128 @@ </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="78" id="78">ἀπωλόμεσθ’ ἄρ’, εἰ κακὸν προσοίσομεν</li> + <li rend="indent" value="78" id="78">ἀπωλόμεσθ’ ἄρ’, εἰ κακὸν προσοίσομεν</li> <li value="79" id="79">νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ’ ἐξηντληκέναι.</li> </sp> <sp><speaker>Παιδαγωγός</speaker> - <li rend="indent" value="80" id="80">ἀτὰρ σύ γ’—οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τόδε</li> + <li rend="indent" value="80" id="80">ἀτὰρ σύ γ’—οὐ γὰρ καιρὸς εἰδέναι τόδε</li> <li value="81" id="81">δέσποιναν—ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον.</li> </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="82" id="82">ὦ τέκν’, ἀκούεθ’ οἷος εἰς ὑμᾶς πατήρ;</li> - <li value="83" id="83">ὄλοιτο μὲν μή· δεσπότης γάρ ἐστ’ ἐμός·</li> + <li rend="indent" value="82" id="82">ὦ τέκν’, ἀκούεθ’ οἷος εἰς ὑμᾶς πατήρ;</li> + <li value="83" id="83">ὄλοιτο μὲν μή· δεσπότης γάρ ἐστ’ ἐμός·</li> <li value="84" id="84">ἀτὰρ κακός γ’ ὢν ἐς φίλους ἁλίσκεται.</li> </sp> <sp><speaker>Παιδαγωγός</speaker> - <li rend="indent" value="85" id="85">τίς δ’ οὐχὶ θνητῶν; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε,</li> - <li value="86" id="86">ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ,</li> - <li value="87" id="87">οἳ μὲν δικαίως, οἳ δὲ καὶ κέρδους χάριν,</li> + <li rend="indent" value="85" id="85">τίς δ’ οὐχὶ θνητῶν; ἄρτι γιγνώσκεις τόδε,</li> + <li value="86" id="86">ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ,</li> + <li value="87" id="87">οἳ μὲν δικαίως, οἳ δὲ καὶ κέρδους χάριν,</li> <li value="88" id="88">εἰ τούσδε γ’ εὐνῆς οὕνεκ’ οὐ στέργει πατήρ.</li> </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="89" id="89">ἴτ’—εὖ γὰρ ἔσται—δωμάτων ἔσω, τέκνα.</li> - <li value="90" id="90">σὺ δ’ ὡς μάλιστα τούσδ’ ἐρημώσας ἔχε</li> - <li value="91" id="91">καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυμουμένῃ.</li> - <li value="92" id="92">ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην</li> - <li value="93" id="93">τοῖσδ’, ὥς τι δρασείουσαν· οὐδὲ παύσεται</li> + <li rend="indent" value="89" id="89">ἴτ’—εὖ γὰρ ἔσται—δωμάτων ἔσω, τέκνα.</li> + <li value="90" id="90">σὺ δ’ ὡς μάλιστα τούσδ’ ἐρημώσας ἔχε</li> + <li value="91" id="91">καὶ μὴ πέλαζε μητρὶ δυσθυμουμένῃ.</li> + <li value="92" id="92">ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην</li> + <li value="93" id="93">τοῖσδ’, ὥς τι δρασείουσαν· οὐδὲ παύσεται</li> <li value="94" id="94">χόλου, σάφ’ οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τινα . . .</li> - <li value="95" id="95">ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι.</li> + <li value="95" id="95">ἐχθρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <stage><add>ἔνδοθεν</add></stage> - <li rend="indent" value="96" id="96">ἰώ,</li> - <li value="96a" id="96a">δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων,</li> - <li value="97" id="97">ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν;</li> + <li rend="indent" value="96" id="96">ἰώ,</li> + <li value="96a" id="96a">δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων,</li> + <li value="97" id="97">ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν;</li> </sp> </div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="98" id="98">τόδ’ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες· μήτηρ</li> - <li value="99" id="99">κινεῖ κραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον.</li> - <li value="100" id="100">σπεύσατε θᾶσσον δώματος εἴσω</li> - <li value="101" id="101">καὶ μὴ πελάσητ’ ὄμματος ἐγγύς,</li> + <li rend="indent" value="98" id="98">τόδ’ ἐκεῖνο, φίλοι παῖδες· μήτηρ</li> + <li value="99" id="99">κινεῖ κραδίαν, κινεῖ δὲ χόλον.</li> + <li value="100" id="100">σπεύσατε θᾶσσον δώματος εἴσω</li> + <li value="101" id="101">καὶ μὴ πελάσητ’ ὄμματος ἐγγύς,</li> <li value="102" id="102">μηδὲ προσέλθητ’, ἀλλὰ φυλάσσεσθ’</li> - <li value="103" id="103">ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν</li> - <li value="104" id="104">φρενὸς αὐθάδους.—</li> - <li value="105" id="105">ἴτε νῦν, χωρεῖθ’ ὡς τάχος εἴσω.—</li> - <li value="106" id="106">δῆλον δ’ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον</li> - <li value="107" id="107">νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ’ ἀνάψει</li> - <li value="108" id="108">μείζονι θυμῷ· τί ποτ’ ἐργάσεται</li> - <li value="109" id="109">μεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος</li> - <li value="110" id="110">ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν;</li> + <li value="103" id="103">ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν</li> + <li value="104" id="104">φρενὸς αὐθάδους.—</li> + <li value="105" id="105">ἴτε νῦν, χωρεῖθ’ ὡς τάχος εἴσω.—</li> + <li value="106" id="106">δῆλον δ’ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον</li> + <li value="107" id="107">νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ’ ἀνάψει</li> + <li value="108" id="108">μείζονι θυμῷ· τί ποτ’ ἐργάσεται</li> + <li value="109" id="109">μεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος</li> + <li value="110" id="110">ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν;</li> </sp> </div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Μήδεια</speaker> - <li rend="indent" value="111" id="111">αἰαῖ,</li> - <li value="111a" id="111a">ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων</li> - <li value="112" id="112">ἄξι’ ὀδυρμῶν· ὦ κατάρατοι</li> - <li value="113" id="113">παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸς</li> + <li rend="indent" value="111" id="111">αἰαῖ,</li> + <li value="111a" id="111a">ἔπαθον τλάμων ἔπαθον μεγάλων</li> + <li value="112" id="112">ἄξι’ ὀδυρμῶν· ὦ κατάρατοι</li> + <li value="113" id="113">παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς ματρὸς</li> <li value="114" id="114">σὺν πατρί, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι.</li></sp> </div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Τροφός</speaker> <li rend="indent" value="115" id="115">ἰώ μοί μοι, ἰὼ τλήμων.</li> <li value="116" id="116">τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀμπλακίας</li> <li value="117" id="117">μετέχουσι; τί τούσδ’ ἔχθεις; οἴμοι,</li> - <li value="118" id="118">τέκνα, μή τι πάθηθ’ ὡς ὑπεραλγῶ.</li> - <li value="119" id="119">δεινὰ τυράννων λήματα καί πως</li> + <li value="118" id="118">τέκνα, μή τι πάθηθ’ ὡς ὑπεραλγῶ.</li> + <li value="119" id="119">δεινὰ τυράννων λήματα καί πως</li> <li value="120" id="120">ὀλίγ’ ἀρχόμενοι, πολλὰ κρατοῦντες</li> - <li value="121" id="121">χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν.</li> - <li value="122" id="122">τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ’ ἴσοισιν</li> - <li value="123" id="123">κρεῖσσον· ἐμοὶ γοῦν ἐν μὴ μεγάλοις</li> - <li value="124" id="124">ὀχυρῶς γ’ εἴη καταγηράσκειν.</li> - <li value="125" id="125">τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν</li> - <li value="126" id="126">τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαί τε μακρῷ</li> - <li value="127" id="127">λῷστα βροτοῖσιν· τὰ δ’ ὑπερβάλλοντ’</li> - <li value="128" id="128">οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς·</li> - <li value="129" id="129">μείζους δ’ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ</li> + <li value="121" id="121">χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν.</li> + <li value="122" id="122">τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ’ ἴσοισιν</li> + <li value="123" id="123">κρεῖσσον· ἐμοὶ γοῦν ἐν μὴ μεγάλοις</li> + <li value="124" id="124">ὀχυρῶς γ’ εἴη καταγηράσκειν.</li> + <li value="125" id="125">τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν</li> + <li value="126" id="126">τοὔνομα νικᾷ, χρῆσθαί τε μακρῷ</li> + <li value="127" id="127">λῷστα βροτοῖσιν· τὰ δ’ ὑπερβάλλοντ’</li> + <li value="128" id="128">οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς·</li> + <li value="129" id="129">μείζους δ’ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ</li> <li value="130" id="130">δαίμων οἴκοις, ἀπέδωκεν.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="lyric"> <sp><speaker>Χορός</speaker> - <li rend="indent" value="131" id="131">ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν</li> - <li value="132" id="132">τᾶς δυστάνου Κολχίδος, οὐδέ πω</li> - <li value="133" id="133">ἤπιος· ἀλλ’ ὦ γηραιά,</li> - <li value="134" id="134">λέξον· ἐπ’ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου βοὰν</li> - <li value="135" id="135">ἔκλυον· οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι, ἄλγεσιν</li> - <li value="136" id="136">δώματος· ἐπεί μοι φίλον κέκρανται.</li> + <li rend="indent" value="131" id="131">ἔκλυον φωνάν, ἔκλυον δὲ βοὰν</li> + <li value="132" id="132">τᾶς δυστάνου Κολχίδος, οὐδέ πω</li> + <li value="133" id="133">ἤπιος· ἀλλ’ ὦ γηραιά,</li> + <li value="134" id="134">λέξον· ἐπ’ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάθρου βοὰν</li> + <li value="135" id="135">ἔκλυον· οὐδὲ συνήδομαι, ὦ γύναι, ἄλγεσιν</li> + <li value="136" id="136">δώματος· ἐπεί μοι φίλον κέκρανται.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="139" id="139">οὐκ εἰσὶ δόμοι· φροῦδα τάδ’ ἤδη.</li> - <li value="140" id="140">τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων,</li> - <li value="141" id="141">ἃ δ’ ἐν θαλάμοις τάκει βιοτὰν</li> + <li rend="indent" value="139" id="139">οὐκ εἰσὶ δόμοι· φροῦδα τάδ’ ἤδη.</li> + <li value="140" id="140">τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων,</li> + <li value="141" id="141">ἃ δ’ ἐν θαλάμοις τάκει βιοτὰν</li> <li value="142" id="142">δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν</li> <li value="143" id="143">παραθαλπομένα φρένα μύθοις.</li> </sp> <sp><speaker>Μήδεια</speaker> - <li rend="indent" value="144" id="144">αἰαῖ· <add>ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς·</add></li> - <li value="144a" id="144a">διά μου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία</li> - <li value="145" id="145">βαίη· τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος;</li> - <li value="146" id="146">φεῦ φεῦ· θανάτῳ καταλυσαίμαν</li> + <li rend="indent" value="144" id="144">αἰαῖ· <add>ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς·</add></li> + <li value="144a" id="144a">διά μου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία</li> + <li value="145" id="145">βαίη· τί δέ μοι ζῆν ἔτι κέρδος;</li> + <li value="146" id="146">φεῦ φεῦ· θανάτῳ καταλυσαίμαν</li> <li value="147" id="147">βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα.</li> </sp></div> @@ -297,46 +297,46 @@ <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> <sp><speaker>Χορός</speaker> - <li rend="indent" value="148" id="148">—ἄιες· ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς·</li> - <li value="149" id="149">ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος</li> - <li value="150" id="150">μέλπει νύμφα;</li> - <li value="151" id="151">—τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου</li> - <li value="152" id="152">κοίτας ἔρος, ὦ ματαία;</li> - <li value="153" id="153">σπεύσει θανάτου τελευτά·</li> - <li value="154" id="154">μηδὲν τόδε λίσσου.</li> - <li value="155" id="155">—εἰ δὲ σὸς πόσις</li> - <li value="156" id="156">καινὰ λέχη σεβίζει,</li> - <li value="157" id="157">κείνῳ τόδε· μὴ χαράσσου·</li> - <li value="158" id="158">—Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει. μὴ λίαν</li> + <li rend="indent" value="148" id="148">—ἄιες· ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς·</li> + <li value="149" id="149">ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος</li> + <li value="150" id="150">μέλπει νύμφα;</li> + <li value="151" id="151">—τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου</li> + <li value="152" id="152">κοίτας ἔρος, ὦ ματαία;</li> + <li value="153" id="153">σπεύσει θανάτου τελευτά·</li> + <li value="154" id="154">μηδὲν τόδε λίσσου.</li> + <li value="155" id="155">—εἰ δὲ σὸς πόσις</li> + <li value="156" id="156">καινὰ λέχη σεβίζει,</li> + <li value="157" id="157">κείνῳ τόδε· μὴ χαράσσου·</li> + <li value="158" id="158">—Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει. μὴ λίαν</li> <li value="159" id="159">τάκου δυρομένα σὸν εὐνάταν.</li></sp></div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="160" id="160">ὦ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι’ Ἄρτεμι</li> - <li value="161" id="161">λεύσσεθ’ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις</li> - <li value="162" id="162">ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον</li> - <li value="163" id="163">πόσιν; ὅν ποτ’ ἐγὼ νύμφαν τ’ ἐσίδοιμ’</li> - <li value="164" id="164">αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους,</li> - <li value="165" id="165">οἷ’ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ’ ἀδικεῖν.</li> - <li value="166" id="166">ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσθην</li> + <li value="161" id="161">λεύσσεθ’ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὅρκοις</li> + <li value="162" id="162">ἐνδησαμένα τὸν κατάρατον</li> + <li value="163" id="163">πόσιν; ὅν ποτ’ ἐγὼ νύμφαν τ’ ἐσίδοιμ’</li> + <li value="164" id="164">αὐτοῖς μελάθροις διακναιομένους,</li> + <li value="165" id="165">οἷ’ ἐμὲ πρόσθεν τολμῶσ’ ἀδικεῖν.</li> + <li value="166" id="166">ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσθην</li> <li value="167" id="167">αἰσχρῶς τὸν ἐμὸν κτείνασα κάσιν.</li> </sp> <sp><speaker>Τροφός</speaker> - <li rend="indent" value="168" id="168">κλύεθ’ οἷα λέγει κἀπιβοᾶται</li> - <li value="169" id="169">Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ’, ὃς ὅρκων</li> - <li value="170" id="170">θνητοῖς ταμίας νενόμισται;</li> - <li value="171" id="171">οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῷ</li> + <li rend="indent" value="168" id="168">κλύεθ’ οἷα λέγει κἀπιβοᾶται</li> + <li value="169" id="169">Θέμιν εὐκταίαν Ζῆνά θ’, ὃς ὅρκων</li> + <li value="170" id="170">θνητοῖς ταμίας νενόμισται;</li> + <li value="171" id="171">οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μικρῷ</li> <li value="172" id="172">δέσποινα χόλον καταπαύσει.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> <sp><speaker>Χορός</speaker> - <li rend="indent" value="173" id="173">—πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν</li> + <li rend="indent" value="173" id="173">—πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν</li> <li value="174" id="174">ἔλθοι μύθων τ’ αὐδαθέντων</li> <li value="175" id="175">δέξαιτ’ ὀμφάν;</li> <li value="176" id="176">—εἴ πως βαρύθυμον ὀργὰν</li> @@ -349,7 +349,7 @@ <li value="183" id="183">—<sic>σπεῦσον πρίν τι</sic> κακῶσαι τοὺς εἴσω·</li> <li value="183a" id="183a">πένθος γὰρ μεγάλως τόδ’ ὁρμᾶται.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> @@ -375,13 +375,13 @@ <li value="202" id="202">τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ’ αὑτοῦ</li> <li value="203" id="203">δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="epode"> <sp><speaker>Χορός</speaker> -<li rend="indent" value="204" id="204">ἰαχὰν ἄιον πολύστονον γόων,</li> -<li value="205" id="205">λιγυρὰ δ’ ἄχεα μογερὰ βοᾷ</li> +<li rend="indent" value="204" id="204">ἰαχὰν ἄιον πολύστονον γόων,</li> +<li value="205" id="205">λιγυρὰ δ’ ἄχεα μογερὰ βοᾷ</li> <li value="206" id="206">τὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυμφον·</li> <li value="207" id="207">θεοκλυτεῖ δ’ ἄδικα παθοῦσα</li> <li value="208" id="208">τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέμιν,</li> @@ -390,7 +390,7 @@ <li value="211" id="211">δι’ ἅλα νύχιον ἐφ’ ἁλμυρὰν</li> <li value="212" id="212">πόντου κλῇδ’ ἀπέραντον.</li> </sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="episode"> <sp><speaker>Μήδεια</speaker> @@ -410,7 +410,7 @@ <li value="227" id="227">χάριν μεθεῖσα κατθανεῖν χρῄζω, φίλαι.</li> <li value="228" id="228">ἐν ᾧ γὰρ ἦν μοι πάντα γιγνώσκειν καλῶς,</li> <li value="229" id="229">κάκιστος ἀνδρῶν ἐκβέβηχ’ οὑμὸς πόσις.</li> -<li value="230" id="230">πάντων δ’ ὅσ’ ἔστ’ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει</li> +<li value="230" id="230">πάντων δ’ ὅσ’ ἔστ’ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει</li> <li value="231" id="231">γυναῖκές ἐσμεν ἀθλιώτατον φυτόν·</li> <li value="232" id="232">ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων ὑπερβολῇ</li> <li value="233" id="233">πόσιν πρίασθαι, δεσπότην τε σώματος</li> @@ -432,7 +432,7 @@ <li value="249" id="249">ζῶμεν κατ’ οἴκους, οἳ δὲ μάρνανται δορί·</li> <li value="250" id="250">κακῶς φρονοῦντες· ὡς τρὶς ἂν παρ’ ἀσπίδα</li> <li value="251" id="251">στῆναι θέλοιμ’ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.</li> -<li rend="indent" value="252" id="252">ἀλλ’ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ’ ἥκει λόγος·</li> +<li rend="indent" value="252" id="252">ἀλλ’ οὐ γὰρ αὑτὸς πρὸς σὲ κἄμ’ ἥκει λόγος·</li> <li value="253" id="253">σοὶ μὲν πόλις θ’ ἥδ’ ἐστὶ καὶ πατρὸς δόμοι</li> <li value="254" id="254">βίου τ’ ὄνησις καὶ φίλων συνουσία,</li> <li value="255" id="255">ἐγὼ δ’ ἔρημος ἄπολις οὖσ’ ὑβρίζομαι</li> @@ -613,7 +613,7 @@ <li value="354" id="354">θανῇ· λέλεκται μῦθος ἀψευδὴς ὅδε.</li> <li value="355" id="355">νῦν δ’, εἰ μένειν δεῖ, μίμν’ ἐφ’ ἡμέραν μίαν·</li> <li value="356" id="356">οὐ γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος μ’ ἔχει.</li></sp> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> @@ -626,7 +626,7 @@ <li value="361" id="361">ἐξευρήσεις;</li> <li value="362" id="362">ὡς εἰς ἄπορόν σε κλύδωνα θεός,</li> <li value="363" id="363">Μήδεια, κακῶν ἐπόρευσε.</li></sp> - + <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="364" id="364">κακῶς πέπρακται πανταχῇ· τίς ἀντερεῖ;</li> @@ -678,7 +678,7 @@ <li value="408" id="408">γυναῖκες, ἐς μὲν ἔσθλ’ ἀμηχανώταται,</li> <li value="409" id="409">κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώταται.</li></sp> </div></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> @@ -693,7 +693,7 @@ <li value="419" id="419">ἔρχεται τιμὰ γυναικείῳ γένει·</li> <li value="420" id="420">οὐκέτι δυσκέλαδος φάμα γυναῖκας ἕξει.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> @@ -706,7 +706,7 @@ <li value="427" id="427">ἀρσένων γέννᾳ. μακρὸς δ’ αἰὼν ἔχει</li> <li value="430" id="430">πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="strophe" value="2"> @@ -733,7 +733,7 @@ <li value="444" id="444">ἄλλα βασίλεια κρείσσων</li> <li value="445" id="445">δόμοισιν ἐπέστα.</li> </sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="episode"> @@ -824,7 +824,7 @@ <pb facs="euripidisfabulae01euriuoft_0126"/> <li value="521" id="521">ὅταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ’ ἔριν.</li> </sp> - + <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> <li rend="indent" value="522" id="522">δεῖ μ’, ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν,</li> @@ -985,7 +985,7 @@ <li value="625" id="625">νύμφευ’· ἴσως γάρ—σὺν θεῷ δ’ εἰρήσεται—</li> <li value="626" id="626">γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ’ ἀρνεῖσθαι γάμον.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> @@ -1000,7 +1000,7 @@ <li value="632" id="632">μήποτ’, ὦ δέσποιν’, ἐπ’ ἐμοὶ χρυσέων τόξων ἐφείης</li> <li value="633" id="633">ἱμέρῳ χρίσασ’ ἄφυκτον οἰστόν.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> @@ -1013,7 +1013,7 @@ <li value="640" id="640">προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ’ εὐνὰς σεβίζουσ’</li> <li value="641" id="641">ὀξύφρων κρίνοι λέχη γυναικῶν.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="strophe" value="2"> @@ -1028,7 +1028,7 @@ <li value="650" id="650">χθων δ’ οὐκ ἄλλος ὕπερθεν ἢ</li> <li value="651" id="651">γᾶς πατρίας στέρεσθαι.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="2"> @@ -1044,7 +1044,7 @@ <li value="661" id="661">ξαντα κλῇδα φρενῶν· ἐμοὶ</li> <li value="662" id="662">μὲν φίλος οὔποτ’ ἔσται.</li> </sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="episode"> @@ -1121,9 +1121,9 @@ <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="682" id="682">σὺ δ’ ὡς τί χρῄζων τήνδε ναυστολεῖς χθόνα;</li> </sp> - + <pb facs="euripidisfabulae01euriuoft_0132"/> - + <sp><speaker>Αἰγεύς</speaker> <li rend="indent" value="683" id="683">Πιτθεύς τις ἔστι, γῆς ἄναξ Tροζηνίας. . . . </li> </sp> @@ -1146,7 +1146,7 @@ <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="688" id="688">ἀλλ’ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾷς.</li></sp> - + <sp><speaker>Αἰγεύς</speaker> @@ -1253,7 +1253,7 @@ <li value="728" id="728">μενεῖς ἄσυλος κοὔ σε μὴ μεθῶ τινι.</li> <li value="729" id="729">ἐκ τῆσδε δ’ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα·</li> <li value="730" id="730">ἀναίτιος γὰρ καὶ ξένοις εἶναι θέλω.</li></sp> - + <sp><speaker>Μήδεια</speaker> @@ -1317,7 +1317,7 @@ <pb facs="euripidisfabulae01euriuoft_0135"/> <li value="757" id="757">κἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ’ ἀφίξομαι,</li> <li value="758" id="758">πράξασ’ ἃ μέλλω καὶ τυχοῦσ’ ἃ βούλομαι.</li></sp> - + <div type="textpart" subtype="anapests"> @@ -1328,7 +1328,7 @@ <li value="762" id="762">γενναῖος ἀνήρ,</li> <li value="763" id="763">Αἰγεῦ, παρ’ ἐμοὶ δεδόκησαι.</li> </sp> - + <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="764" id="764">ὦ Ζεῦ Δίκη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς,</li> @@ -1413,7 +1413,7 @@ <li value="822" id="822">λέξῃς δὲ μηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων,</li> <li value="823" id="823">εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή τ’ ἔφυς.</li></sp> </div></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> @@ -1426,7 +1426,7 @@ <li value="830" id="830">βαίνοντες ἁβρῶς αἰθέρος, ἔνθα ποθ’ ἁγνὰς</li> <li value="831" id="831">ἐννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι</li> <li value="832" id="832">ξανθὰν Ἁρμονίαν φυτεῦσαι·</li></sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> @@ -1439,7 +1439,7 @@ <li value="841" id="841">χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόκον ἀνθέων</li> <li value="842" id="842">τᾷ Σοφίᾳ παρέδρους πέμπειν Ἔρωτας,</li> <li value="845" id="845">παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς.</li></sp></div> - + <div type="textpart" subtype="strophe" value="2"> @@ -1454,7 +1454,7 @@ <li value="853" id="853">μή, πρὸς γονάτων σε πάντη</li> <li value="854" id="854">πάντως ἱκετεύομεν,</li> <li value="855" id="855">τέκνα φονεύσῃς.</li></sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="2"> @@ -1469,7 +1469,7 @@ <li value="863" id="863">παίδων ἱκετᾶν πιτνόντων,</li> <li value="864" id="864">τέγξαι χέρα φοινίαν</li> <li value="865" id="865">τλάμονι θυμῷ.</li></sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="episode"> @@ -1524,7 +1524,7 @@ <sp><speaker>Χορός</speaker> <li rend="indent" value="906" id="906">κἀμοὶ κατ’ ὄσσων χλωρὸν ὡρμήθη δάκρυ·</li> <li value="907" id="907">καὶ μὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν.</li></sp> - + <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> <li rend="indent" value="908" id="908">αἰνῶ, γύναι, τάδ’, οὐδ’ ἐκεῖνα μέμφομαι·</li> @@ -1576,7 +1576,7 @@ <li value="938" id="938">ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ’ ἀπαίρομεν φυγῇ,</li> <li value="939" id="939">παῖδες δ’ ὅπως ἂν ἐκτραφῶσι σῇ χερί,</li> <li value="940" id="940">αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε μὴ φεύγειν χθόνα.</li></sp> - + <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> <li rend="indent" value="941" id="941">οὐκ οἶδ’ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσθαι δὲ χρή.</li> @@ -1631,7 +1631,7 @@ <pb facs="euripidisfabulae01euriuoft_0143"/> <li value="974" id="974">ἴθ’ ὡς τάχιστα· μητρὶ δ’ ὧν ἐρᾷ τυχεῖν</li> <li value="975" id="975">εὐάγγελοι γένοισθε πράξαντες καλῶς.</li></sp></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> @@ -1644,7 +1644,7 @@ <li value="980" id="980">ξανθᾷ δ’ ἀμφὶ κόμᾳ θήσει τὸν Ἅιδα</li> <li value="981" id="981">κόσμον αὐτὰ χεροῖν. <del>λαβοῦσα.</del></li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> @@ -1656,7 +1656,7 @@ <li value="987" id="987">καὶ μοῖραν θανάτου δύστανος· ἄταν δ’</li> <li value="988" id="988">οὐχ ὑπεκφεύξεται.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="strophe" value="2"> @@ -1667,7 +1667,7 @@ <li value="993" id="993">σᾷ στυγερὸν θάνατον.</li> <li value="995" id="995">δύστανε μοίρας ὅσον παροίχῃ.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="2"> @@ -1679,7 +1679,7 @@ <li value="1000" id="1000">σοι προλιπὼν ἀνόμως</li> <li value="1001" id="1001">ἄλλᾳ ξυνοικεῖ πόσις συνεύνῳ.</li> </sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="episode"> @@ -1735,7 +1735,7 @@ <li rend="indent" value="1017" id="1017">οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέκνων·</li> <li value="1018" id="1018">κούφως φέρειν χρὴ θνητὸν ὄντα συμφοράς.</li> </sp> - + <sp><speaker>Μήδεια</speaker> <li rend="indent" value="1019" id="1019">δράσω τάδ’. ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω</li> <li value="1020" id="1020">καὶ παισὶ πόρσυν’ οἷα χρὴ καθ’ ἡμέραν.</li> @@ -1804,8 +1804,8 @@ <li value="1079" id="1079">θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων,</li> <li value="1080" id="1080">ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς.</li> </sp> - - + + <div type="textpart" subtype="anapests"> <sp><speaker>Χορός</speaker> @@ -1846,7 +1846,7 @@ <li value="1113" id="1113">τήνδ’ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην</li> <li value="1114" id="1114">παίδων ἕνεκεν</li> <li value="1115" id="1115">θνητοῖσι θεοὺς ἐπιβάλλειν;</li></sp> - + <sp><speaker>Μήδεια</speaker> @@ -1890,7 +1890,7 @@ <li value="1134" id="1134">λέξον δέ· πῶς ὤλοντο; δὶς τόσον γὰρ ἂν</li> <li value="1135" id="1135">τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως.</li> </sp> - + <sp><speaker>Ἄγγελος</speaker> <li rend="indent" value="1136" id="1136">ἐπεὶ τέκνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ</li> @@ -1993,7 +1993,7 @@ <li value="1229" id="1229">ὄλβου δ’ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος</li> <li value="1230" id="1230">ἄλλου γένοιτ’ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ’ ἂν οὔ.</li> </sp> - + <sp><speaker>Χορός</speaker> <li rend="indent" value="1231" id="1231">ἔοιχ’ ὁ δαίμων πολλὰ τῇδ’ ἐν ἡμέρᾳ</li> @@ -2021,7 +2021,7 @@ <li value="1249" id="1249">κἄπειτα θρήνει· καὶ γὰρ εἰ κτενεῖς σφ’, ὅμως</li> <li value="1250" id="1250">φίλοι γ’ ἔφυσαν—δυστυχὴς δ’ ἐγὼ γυνή.</li> </sp></div></div> - + <div type="textpart" subtype="choral"> <div type="textpart" subtype="strophe" value="1"> @@ -2038,7 +2038,7 @@ <li value="1259" id="1259">γε κατάπαυσον, ἔξελ’ οἴκων φονίαν</li> <li value="1260" id="1260">τάλαινάν τ’ Ἐρινὺν ὑπ’ ἀλαστόρων.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="1"> @@ -2056,14 +2056,14 @@ <li value="1270" id="1270"><sic rend="merge">δὰ θεόθεν πίτνοντ’ ἐπὶ δόμοις ἄχη.</sic></li> </sp> </div> - + <div type="textpart" subtype="lyric"> - <sp><speaker><add>Παῖδες</add></speaker> + <sp><speaker><add>Παῖδες</add></speaker> <stage><add>ἔνδοθεν.</add></stage> <li rend="indent" value="1270a" id="1270a"><add>αἰαῖ.</add></li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="strophe" value="2"> @@ -2092,7 +2092,7 @@ <li value="1280" id="1280">ρος, ἅτις τέκνων</li> <li value="1281" id="1281">ὃν ἔτεκες ἄροτον αὐτόχειρι μοίρᾳ κτενεῖς.</li> </sp></div> - + <div type="textpart" subtype="antistrophe" value="2"> @@ -2109,9 +2109,9 @@ <li value="1290" id="1290">τί δῆτ’ οὖν γένοιτ’ ἂν ἔτι δεινόν; ὦ</li> <li value="1291" id="1291">γυναικῶν λέχος</li> <li value="1292" id="1292">πολύπονον, ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη κακά.</li></sp></div></div> - - + + <div type="textpart" subtype="episode"> <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> @@ -2174,7 +2174,7 @@ <li value="1320" id="1320">λέγ’, εἴ τι βούλῃ, χειρὶ δ’ οὐ ψαύσεις ποτέ.</li> <li value="1321" id="1321">τοιόνδ’ ὄχημα πατρὸς Ἥλιος πατὴρ</li> <li value="1322" id="1322">δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός.</li></sp> - + <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> @@ -2220,7 +2220,7 @@ <li value="1358" id="1358">πρὸς ταῦτα καὶ λέαιναν, εἰ βούλῃ, κάλει</li> <li value="1359" id="1359">καὶ Σκύλλαν ἣ Τυρσηνὸν <sic>ᾤκησεν πέδον·</sic></li> <li value="1360" id="1360">τῆς σῆς γὰρ ὡς χρὴ καρδίας ἀνθηψάμην.</li></sp> - + <sp><speaker>Ἰάσων</speaker> @@ -2305,7 +2305,7 @@ <pb facs="euripidisfabulae01euriuoft_0160"/> <li value="1387" id="1387">Ἀργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος,</li> <li value="1388" id="1388">πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν γάμων ἰδών.</li></sp> - + <div type="textpart" subtype="anapests">